ข่าวสารกิจกรรม

ออกแบบชีวิตหลังเกษียณ ยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ (ปัจฉิม) รุ่นที่ 4 - 5 ประจำปีงบประมาณ 2561...

ภาพบรรยากาศคอร์สออกแบบชีวิต รุ่นที่ 9

“Thing you need to clear from your mind when suffering occurred not suffering itself, but your hatred for it.”...

ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา รับมอบทุนวิจิตรพง

ทุนส่งเสริมศาสนา เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสังคม...

Innovative Thinking class

....

Philosophy conversation

@Kid Mai Cafe...

ออกแบบชีวิตหลังเกษียณ ยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ (ปัจฉิม) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561...

พบข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ แสดงหน้า 1/4