วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา ได้จัดบรรยายรอบพิเศษ

Innovative Thinking ตอน คิดตีมให้ปัง ดังระดับโลก

ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ


สถาบันคิดใหม่จึงขอเก็บภาพบรรยากาศภายในคลาสมาฝากทุกท่าน


และสำหรับบทสรุปของคลาสนวัตกรรมวันนี้ คือ


นวัตกรรมที่ทรงคุณค่าที่สุดของมนุษยชาติคือมรรคมีองค์8

Conclusion for today innovative class - The best invention of mankind is Eightfold path


สร้างโดย :Admin
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :2018-07-09 00:00:00

แสดงความคิดเห็น