คิดใหม่สื่อแนะนำ
คิดใหม่คุยกับสื่อ
รายการ Money Talk

  ตอน มรณสติ

Money Talk ช่อง TNN
รายการผู้สูงอายุที่รัก ตอนที่ 1

ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ บ้านปันรัก : พื้นที่กิจกรรมในเมือง สำหรับผู้สูงอายุ ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่สนใจ และจิตอาสาของผู้สูงอายุ มาแบ่งปันความรู้ สร้างกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุได้ทำร่วมกัน

Dear Elderly ผู้สูงอายุที่รัก
วันที่เขียน : 2018-09-11
รายการผู้สูงอายุที่รัก ตอนที่ 2

ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ บ้านปันรัก : พื้นที่กิจกรรมในเมือง สำหรับผู้สูงอายุ ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่สนใจ และจิตอาสาของผู้สูงอายุ มาแบ่งปันความรู้ สร้างกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุได้ทำร่วมกัน

Dear Elderly ผู้สูงอายุที่รัก
วันที่เขียน : 2018-09-11

รายการผู้สูงอายุที่รัก ตอนที่ 3

OLDKAY : Look book แสนเก๋ของผู้ใหญ่ที่มีสีสันไม่แพ้หนุ่มสาว : แฟชั่น สีสัน บ่งบอกความสดใสในวัยสูงอายุ + กิจกรรมการมัดเพ้นท์ + แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในผู้สูงอายุ

Dear Elderly ผู้สูงอายุที่รัก
วันที่เขียน : 2018-09-11
รายการ Book Variety

รายการ Book Variety - คิดใหม่ Change the world - คุณวีรณัฐ โรจนประภา - 24 ก.พ. 57

รายการ Book Variety | Change the world
วันที่เขียน : 2018-05-17

พบข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ แสดงหน้า 1/15