นิทรรศการ “แก่ก่อนแก่” 

โดยความร่วมมือกันระหว่างอพวช. สมาคมบ้านปันรัก และสถาบันคิดใหม่ที่จะมอบประสบการณ์ สูงวัยใกล้ตัว เพื่อความเข้าอันดีของหนูๆ ที่จะมีต่อคุณตา คุณยาย รวมถึงผุ้สูงวัยใกล้ตัวภายในนิทรรศการประกอบด้วย

สถานีจำลองประสบการณ์คนแก่ เป็นการเรียนรู้ผู้สูงวัย เข้าใจและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ว่าเมื่อแก่ตัวไปร่างกายเราจะเป็นอย่างไร
สถานีทดสอบความจำ ได้หน้า แต่อย่าลืม (ป้าย) หลัง เมื่อสมองเราแก่ตัวไป ความจำต่างๆ ย่อมไม่เหมือนเดิม
สถานีจำลองการได้ยิน เมื่อเราแก่ตัวไปประสาทการรับฟังจะเป็นอย่างไร ฟังเรื่องเล่าแล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยินภายในนิทรรศการประกอบด้วย

สถานีจำลองประสบการณ์คนแก่ เป็นการเรียนรู้ผู้สูงวัย เข้าใจและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ว่าเมื่อแก่ตัวไปร่างกายเราจะเป็นอย่างไรสถานีโต๊ะกับข้าว จำลองอาหารที่ให้คุณ และโทษกับผู้สูงวัย และไม่สูงวัย กินอะไรถึงสุขภาพดี
และบอร์ดนิทรรศการต่าง ๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อความรู้ และความเข้าใจต่อผู้สูงวัยมากยิ่งขึ้นสร้างโดย :Admin
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :2018-05-21 00:00:00

แสดงความคิดเห็น